Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum