Quyết định về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho ba đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Nội dung Quyết định xem tại đây

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP