10:25 ICT Thứ bảy, 02/03/2024

Trang nhất » HỒ SƠ CÔNG TRỰC TUYẾN » Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
Bước 1:  Cơ sở chuẩn bị hồ sơ gồm:
* Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận;
- Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
* Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận;
- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
Bước 2:
- Cơ sở vào mục "Dịch vụ công trực tuyên", tiếp đó vào mục "nộp hồ trực tuyến".
- Cơ sở điền các thông tin vào các mục rồi gửi file hồ sơ.
- Sau khi nhận được file hồ sơ Chi cục sẽ thông báo qua địa chỉ email hoặc số điện thoại mã số tiếp nhận hồ sơ và thời gian trả kết quả cho cơ sở.
Bước 3:
Cơ sở nhận kết quả thẩm xét hồ sơ qua email của Cơ sở.
+ Nếu kết quả thẩm xét hồ sơ không đạt thì cơ sở hoàn chỉnh theo công văn hướng dẫn và gửi lại mã số tiếp nhận hồ sơ; hồ sơ cho Chi cục theo trình tự bước 2 (thời gian giải quyết hồ sơ được tính từ ngày cơ sở nộp đầy đủ theo công văn hướng dẫn của Chi cục).
+ Nếu kết quả thẩm xét hồ sơ đạt thì cơ sở căn cứ vào thời gian hẹn trả kết quả đến nhận Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy
Tên Hồ Sơ:
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
Tên Cơ Quan / Cá Nhân:
N/A
Số CMND:
N/A
Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (Mẫu part 01);
- Biên bản thẩm định gần nhất (Bản sao có có xác nhận của cơ sở);
- Giấy chứng nhận (Bản gốc);
- Văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi trên (Bản sao công chứng);
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ, tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi tên chủ cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở).
* Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu part 02);
- Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (bản gốc);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
Đã tải về:
17
Tải về
Gửi file
Mã an toàn
Thay mới