15:07 ICT Thứ sáu, 01/03/2024

Trang nhất » HỒ SƠ CÔNG TRỰC TUYẾN » Kiến thức an toàn thực phẩm cá nhân, tổ chức

Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân
Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân
ĐỂ NHẬN HỒ SƠ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC 
 
Bước 1:  Cơ sở chuẩn bị hồ sơ gồm:
1. Đối với tổ chức:
+ Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; (Mẫu 1 (part 01): Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 2 (part 02):Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống)
+ Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 1a (part 03): Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 2a (part 04): Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống)
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (bản scan).
2. Đối với cá nhân:
+ Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; (Mẫu 1 (part 01): Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 3 (part 05): Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống)
+ Bản scan giấy chứng minh nhân dân  đối với cơ sở sản xuất thực phẩm 
Bước 2:
Cơ sở gửi toàn bộ hồ sơ (file có định dạng word để Chi cục có thể chỉnh sửa cho doanh nghiệp nếu có sai sót lưu ý chữ ký chỗ đại diện tổ chức phải scan , trừ file có định dạng PDF của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng minh nhân dân cá nhân) về mục nộp hồ sơ trực tuyến.
- Kiểm tra email của Cơ sở sau khi gửi hồ sơ cho Chi cục, nếu chưa nhận được thông báo “Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nhận được hồ sơ đăng ký Trực tuyến về cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của đơn vị. Chi cục sẽ phản hồi lại kết quả xem xét hồ sơ trong thời gian 1 ngày làm việc. Cám ơn quý đơn vị đã sử dụng dịch vụ.” thì vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email vừa gửi và gửi email lại cho Chi cục hoặc liên hệ Phòng Đăng ký và Chứng nhận sản phẩm của Chi cục (số điện thoại: 0603.919998) để được hỗ trợ.
Lưu ý:
- Chi cục tiếp nhận và xem xét hồ sơ đăng ký qua mạng trong thời gian 01 ngày làm việc.
- Chi cục sẽ phản hồi lại cho Cơ sở kết quả xem xét hồ sơ và Mã tiếp nhận hồ sơ qua địa chỉ email của cơ sở gửi cho Chi cục.
Bước 3:
Cơ sở nhận thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm qua email của Cơ sở.
Tên Hồ Sơ:
Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân
Tên Cơ Quan / Cá Nhân:
Chi cục an toàn thực phẩm kon tum (info@atvstpkontum.gov.vn)
Số CMND:
http://www.atvstpkontum.gov.vn
Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Đối với tổ chức:
+ Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; (Mẫu 1 (part 01): Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 2 (part 02):Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống) ghi chú: chữ ký scan
+ Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 1a (part 03): Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 2a (part 04): Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống) ghi chú: chữ ký scan
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (bản scan).
2. Đối với cá nhân:
+ Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; (Mẫu 1 (part 01): Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 3 (part 05): Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống)
+ Bản scan giấy chứng minh nhân dân đối với cơ sở sản xuất thực phẩm
Đã tải về:
121
Tải về
Gửi file
Mã an toàn
Thay mới