19:02 +07 Thứ năm, 13/05/2021

Trang nhất » ISO 9001:2008

Quy trình xem xét của lãnh đạo

Quy trình xem xét của lãnh đạo

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum thiết lập, ban hành, duy trì thực hiện và cải tiến quy trình xem xét của lãnh đạo nhằm xem xét và đảm bảo rằng: a. Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục được duy trì hoạt động có hiệu lực và hiệu quả. Chính sách chất lượng, các mục tiêu chất lượng, cơ cấu tổ chức, hệ thống tài liệu chất lượng và cung cấp nguồn lực có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. b. Các thủ tục, quy trình và các hướng dẫn công việc được tuân thủ đúng theo quy định để thỏa mãn các yêu cầu của tổ chức/công dân . c. Chi cục trưởng có xem xét và giải quyết thỏa đáng các trường hợp có phản ánh, khiếu nại của tổ chức và công dân phát sinh. d. Xem xét kết quả đánh giá chất lượng nội bộ sẽ được trình trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo.

Quy trình hành động phòng ngừa

Quy trình hành động phòng ngừa

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp tiềm ẩn.

Quy trình hành động khắc phục

Quy trình hành động khắc phục

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự.

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

Quy định cách thức xử lý các dịch vụ hành chính công không phù hợp được phát hiện thông qua quá trình giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức/công dân.

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

Quy trình này quy định cách thức thực hiện chương trình đánh giá nội bộ nhằm xem xét tính hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng được áp dụng tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum.

Quy trình kiểm soát hồ sơ

Quy trình kiểm soát hồ sơ

Quy định cách thức kiểm soát hồ sơ trong việc nhận biết, truy xuất, bảo quản, hủy bỏ các hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum

Quy trình kiểm soát tài liệu

Quy trình kiểm soát tài liệu

Quy định cách thức kiểm soát các tài liệu, đề xuất ban hành, sửa đổi, xem xét, phê duyệt, cập nhật thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum.

Chính sách chất lượng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum

Chính sách chất lượng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum

Công khai, minh bạch, đúng luật, thuận lợi, hiệu lực và hiệu quả

 

LIÊN HỆ


Mã chống spam Thay mới
  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN