16:39 EST Thứ bảy, 02/12/2023

Trang nhất » Tin Tức » TIN HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC

Kết quả hoạt động năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum

Chủ nhật - 05/02/2017 21:18
Năm 2016  với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và các địa phương đã có nhiều nổ lực trong công tác quản lý về ATTP, hoạt động thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, tuy nhiên tình trạng mất an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp gây lo lắng, bức xúc trong xã hội. Để sớm ổn định tình hình, từng bước khắc phục, hạn chế tình trạng sản xuất, kinh doanh, lưu thông, phân phối thực phẩm không bảo đảm an toàn và đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm ATTP góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

                                   Đ/c Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
                               Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh chủ trì Hội nghị
 
        Ths.Bs. Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo
                                          liên ngành ATTP tỉnh Báo cáo tại Hội nghị.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm ATTP, trong năm qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu cho Sở Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh những văn bản liên quan đến công tác quản lý ATTP trình UBND tỉnh ban hành để chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh, theo đó UBND tỉnh đã ban hành quyết định về kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh; quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh; quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh; kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược Quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015; kế hoạch thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016-2020; công văn chỉ đạo tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường công tác bảo đảm ATTP trong tình hình mới; tổ chức tổng kết Kế hoạch hành động giai đoạn đến năm 2015 thực hiện Chiến lược Quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030; báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP giai đoạn 2011-2016; kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016; kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2020 của ngành Y tế tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược Quốc gia ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030...
 
                 BsCKI Hoàng Chí Trung, Chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP trao giấy khen cho 
                           chủ cơ sở sx,kdtp tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức về ATTP.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức ATTP luôn được chú trọng, UBND tỉnh đã giao huyện Ngọc Hồi tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2016 với sự tham dự của các sở, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và một số chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện với trên 600 người tham dự; các huyện, thành phố cũng đã tổ chức 18 Lễ phát động tương tự tại các xã, phường tổng số người tham dự trên 2.700 người. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm các huyện, thành phố phối hợp với cán bộ chuyên trách, cộng tác viên an toàn thực phẩm xã, phường, thị trấn tổ chức 1.332 buổi nói chuyện chuyên đề với 42.180 lượt người tham dự; tuyên truyền trực tiếp về ATTP tại 139 hộ gia đình; tuyên truyền kiến thức ATTP 356 lần trên sóng truyền hình, 1.796 lần trên sóng phát thanh, 19 lượt xe loa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, 7 hội nghị với 314 người tham dự; tổ chức ký cam kết bảo đảm ATTP cho 424 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tổ chức 12 lớp phổ biến pháp luật ATTP cho 250 cán bộ chuyên trách và cộng tác viên an toàn thực phẩm; tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATTP cho 73 cán bộ làm công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm các huyện, thành phố; có 94 tin, bài về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum, Cục an toàn thực phẩm, trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và các đơn vị: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; cấp 15 đĩa hình và 24 đĩa âm cho Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm các huyện, thành phố với các thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm; nhiều tài liệu truyền thông về ATTP đã được cấp phát đến hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; dựng 10 bảng công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân thông báo với cơ quan chức năng về những hành vi vi phạm pháp luật vềATTP; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh thành phố Kon Tum xây dựng 02 chuyên mục “Sức khỏe cộng đồng” về cách lựa chọn, bảo quản thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Trong năm 2016 đã thành lập 177 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, phường, thị trấn, đã tiến hành kiểm tra 5.464/6.174 cơ sở, xử phạt 258 cơ sở với số tiền phạt là 325.844.000 đồng; tiêu hủy 314,55 kg sản phẩm thực phẩm rắn và 278,61 lít sản phẩm thực phẩm lỏng tại 160 cơ sở; các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đều được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện, xã, phường, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế, Trang Thông tin điện tử Chi cục ATVSTP tỉnh...để kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng biết phòng ngừa. Hoạt động giám sát bảo đảm ATTP cho các đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc tại tỉnh và tại cộng đồng được thực hiện thường xuyên. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 cơ sở có mẫu kiểm nghiệm không đạt với số tiền 31.844.000 đồng.

                 Bs.TS Lê Trí Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra điều kiện ATTP tại cơ sở
                                    sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh

 
Nhờ làm tốt công tác công tác truyền thông, thông tin, kiểm tra, giám sát nên nhận thức của các đối tượng sản xuất, kinh doanh, người quản lý và người tiêu dùng được nâng lên rõ rệt, số cơ sở vi phạm về ATTP giảm so với những năm trước và tình hình ngộ độc thực phẩm đã được khống chế. Trong năm 2016, cả tỉnh chỉ xảy ra 04 vụ ngộ độc thực phẩm với 25 người mắc, không có trường hợp tử vong, giảm so với năm 2015 cả về số vụ và số người tử vong do ngộ độc thực phẩm (năm 2015 có 3 người tử vong do ngộ độc thực phẩm).
Công tác cải cách thủ tục hành chính được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quan tâm triển khai có hiệu quả trong hoạt động cấp giấy chứng nhận về ATTP, tiếp tục duy trì và cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; thực hiện tốt việc ứng dụng các phần mềm eOffice, vOffice, iOffice, MISA vào quản lý văn bản, nhân lực và tài sản công; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Đến nay, đã cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 152 cơ sở, cấp lại 24 cơ sở, cấp đổi 02 cơ sở, lũy tích 439 cơ sở; cấp mới 45 giấy tiếp nhận công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm, luỹ tích 103 sản phẩm và cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho 955 người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm.
Với những kết quả đạt được như đã nêu trên, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh trong năm qua cũng còn không ít những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đó là:
Một số cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường, thị trấn chưa thể hiện hết trách nhiệm trong công tác quản lý ATTP tại địa phương, nhất là ATTP đối với dịch vụ kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động và các lễ hội, hiếu hỷ trên địa bàn.
Đa số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên đại bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, điều kiện kinh tế của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn nhiều khó khăn nên không có kinh phí để thực hiện đầy đủ các điều kiện về ATTP theo quy định của pháp luật.
Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ATTP còn hạn chế, chưa kiên quyết, nhất là ở tuyến xã, phường, thị trấn chưa quản lý tốt dịch vụ kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động và dịch vụ bán hàng rong tại các cổng trường dẫn đến tình trạng mua, bán lộn xộn, lấn chiếm lòng, lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và  mất vệ sinh ATTP, nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm rất cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Một số người tiêu dùng chưa thực sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình nên vẫn còn mua, sử dụng những sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn.
Vì mục đích lợi nhuận một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ...gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Cá biệt vẫn còn một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có hành vi chống đối không hợp tác với đoàn thanh tra, kiểm tra khi tiến hành kiểm tra tại cơ sở (đóng cửa, không tiếp, không ký biên bản kiểm tra, có những lời nói xúc phạm Đoàn kiểm tra...).
Công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn chồng chéo gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
Nguyên nhân chủ quan: Chính quyền cơ sở  (cấp xã, phường) vẫn còn nể nang, ngại va chạm, chưa thật sự quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về ATTP và ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân và người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; người tiêu dùng còn dễ dãi chưa tẩy chay hoặc lên án mạnh mẽ đối với những hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp chưa đồng bộ và việc phát hiện, xử lý vi phạm hành chính của các Đoàn thanh tra, kiểm tra chưa kiên quyết.
Nguyên nhân khách quan: Điều kiện kinh tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn nhiều khó khăn; nhận thức của đa số người sản xuất, kinh doanh thực phẩm về ATTP còn hạn chế nên chưa chấp hành nghiêm điều kiện và quy định của pháp luật về ATTP.
Để sớm khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nêu trên, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm ATTP góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, năm 2017 Chi cục ATVSTP đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Chủ động nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu cho Sở Y tế, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch trên giao.
Tham mưu Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế dựa vào dân để phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm và Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Tham mưu Sở Y tế Kế hoạch hướng dẫn triển khai công tác quản lý dịch vụ kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh và xây dựng mô hình xã, phường trọng điểm quản lý thức ăn đường phố tại Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum và thị trấn trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi.
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan triển khai các hoạt động truyền thông, thông tin, giáo dục về an toàn thực phẩm cho các đối tượng; giám sát chặt chẽ mối nguy ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm, hạn chế không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm đông người và không để xảy ra tử vong do ngộ độc thực phẩm.
Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Y tế, các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những cơ sở có hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Chỉ đạo Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm các huyện, thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban và Ủy ban nhân các xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn và triển khai mô hình xã, phường trọng điểm quản lý thức ăn đường phố tại Phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum và thị trấn Plei Cần, huyện Ngọc Hồi.
Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ hành chính công theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong việc cấp các loại giấy xác nhận, chứng nhận có liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, trong đó triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý tài sản công, quản lý cán bộ, công chức, theo dõi công văn đến, đi nhằm làm cho cơ quan thực sự “công khai, minh bạch, đúng luật, hiệu lực, hiệu quả”.
Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác an toàn thực phẩm tuyến huyện.
Tổ chức điều tra cơ sở và điều tra K.A.P để phục vụ cho công tác quản lý và triển khai công tác truyền thông, thông tin về kiến thức an toàn thực phẩm và ý thức tuân thủ pháp luật cho các nhóm đối tượng là cán bộ quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.
Thống kê, báo cáo kịp thời, đầy đủ các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp quản lý hữu hiệu./.

Tác giả bài viết: BSCKI Hoàng Chí Trung

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
chi cục an toàn thực phẩm kon tum


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 108

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 104


Hôm nayHôm nay : 24556

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50798

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12684413

LIÊN HỆ


Mã chống spam Thay mới