07:01 ICT Chủ nhật, 24/09/2023

Trang nhất » Tin Tức » TIN HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC

Kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum

Thứ sáu - 25/01/2019 09:43
Năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh, các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và các địa phương đã có nhiều nổ lực trong công tác quản lý về ATTP thanh tra, kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, tuy nhiên tình trạng mất ATTP vẫn còn diễn biến phức tạp gây lo lắng, bức xúc trong xã hội.
Để sớm ổn định tình hình, từng bước khắc phục, hạn chế tình trạng sản xuất, chế biến, kinh doanh, lưu thông, phân phối thực phẩm không bảo đảm an toàn và đề cao trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo đảm ATTP góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Đ/c Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh chủ trì Hội nghị
        Ths.Bs. Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm ATTP, trong năm qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu cho Sở Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh những văn bản liên quan đến công tác quản lý ATTP trình UBND tỉnh ban hành để chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh, theo đó UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; phân công trách nhiệm quản lý ATTP cho các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thực hiện công tác quản lý xuyên suốt theo chuỗi tránh chồng chéo, bỏ sót, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhưng tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
BS. CKI. Hoàng Chí Trung, Chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP trực tiếp tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm tại thôn.
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức ATTP luôn được chú trọng, BCĐLN ATTP tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 với sự tham dự của các sở, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và một số chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện với trên 190 người tham dự; các huyện, thành phố cũng đã tổ chức Lễ phát động tương tự tại các xã, phường tổng số người tham dự trên 900 người. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với cán bộ chuyên trách, cộng tác viên an toàn thực phẩm xã, phường, thị trấn tổ chức 2.445 buổi nói chuyện chuyên đề với 48.635 lượt người tham dự; tuyến tỉnh đã tuyên truyền trực tiếp tại 98 xã/3.992 người tham dự, 40 hộ gia đình và 83 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; tuyến huyện, thành phố tuyên truyền trực tiếp về ATTP tại 1.483 hộ gia đìnhvới 3.901 người tham dự; tuyên truyền kiến thức ATTP 819 lần trên sóng truyền hình; 2.950 lần trên sóng phát thanh, tuyên truyền 65 buổi bằng xe loa trong dịp Tết Nguyên đán, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và Tết Trung thu 2018, tổ chức 19 hội nghị với 616 người tham dự; tổ chức 1 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo đảm ATTP cho tuyến huyện với 24 người tham dự; 02 lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên với 45 người tham dự, ký cam kết với 190 cơ sở; tổ chức 28 lớp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức về ATTP cho 1.049 người là chủ cơ sở và người chế biến thực phẩm; phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ, trang bị kiến thức pháp luật về ATTP cho Tổ chỉ đạo, theo dõi thống kê công tác aTTP tuyến xã tại 09/10 huyện, thành phố với 539 người tham dự. Viết 33 tin, bài về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Cục an toàn thực phẩm, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế, Trang Thông tin điện tử của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; cấp 61 đĩa hình và 61 đĩa âm cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố với các thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm; nhiều tài liệu truyền thông về ATTP đã được cấp phát đến người tiêu dùng, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm;Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông báo đến người tiêu dùng thực phẩm về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo đảm ATTP.
Trong năm 2018 đã thành lập 151 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, phường, thị trấn, đã tiến hành kiểm tra 3.199/6.174 cơ sở, xử phạt 273 cơ sở với số tiền phạt là 256.100.000đồng; tiêu hủy 287 kg sản phẩm thực phẩm rắn và 156,74 lít sản phẩm thực phẩm lỏng tại 82 cơ sở; các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đều được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện, xã, phường, Trang Thông tin điện tử Sở Y tế, Trang Thông tin điện tử Chi cục ATVSTP tỉnh...để kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng biết phòng ngừa. Hoạt động giám sát bảo đảm ATTP cho các đoàn khách trong và ngoài nước đến làm việc tại tỉnh và tại cộng đồng được thực hiện thường xuyên.
Bs.TS Lê Trí Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế kiểm tra ATTP tại cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Nhờ làm tốt công tác công tác truyền thông, thông tin, kiểm tra, giám sát nên nhận thức của các đối tượng sản xuất, kinh doanh, người quản lý và người tiêu dùng được nâng lên rõ rệt, số cơ sở vi phạm về ATTP giảm so với những năm trước và tình hình ngộ độc thực phẩm đã được khống chế. Trong năm 2018, cả tỉnh chỉ xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 27 người mắc, không có trường hợp tử vong, giảm so với năm 2017 cả về số vụ và số người ngộ độc thực phẩm (năm 2017 có 02 vụ 134 người ngộ độc thực phẩm).
Công tác cải cách thủ tục hành chính được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quan tâm triển khai có hiệu quả trong hoạt động cấp giấy chứng nhận về ATTP, tiếp tục duy trì và cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; thực hiện tốt việc ứng dụng các phần mềm eOffice, vOffice, iOffice, MISA vào quản lý văn bản, nhân lực và tài sản công; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong việc cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Đến nay, đã cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 85 cơ sở, lũy tích 259 cơ sở; cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP cho 11 sản phẩm, lũy tích đến nay 148 sản phẩm; Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: 50 sản phẩm. Cấp 320 giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 937 người của 282 cơ sở.
Với những kết quả đạt được như đã nêu trên, công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh trong năm qua cũng còn không ít những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đó là:
- Việc phối hợp của một số đơn vị là thành viên BCĐLN ATTP tỉnh trong việc tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP tại địa phương chậm, không đúng nội dung yêu cầu của báo cáo gây khó khăn cho việc tổng hợp, tham mưu của chi cục.
- Công tác kiểm tra ATTP ở tuyến huyện, xã, phường, thị trấn được thực hiện thường xuyên nhưng kết quả đạt được còn hạn chế do chế tài xử lý vi phạm hành chính chưa nghiêm.
- Công tác tuyên truyền thường xuyên được đơn vị triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức, tuy nhiên vì mục đích lợi nhuận vẫn còn một số sơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có hành vi vi phạm.
- Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn hạn chế.
Nguyên nhân chủ quan: Một số đơn vị là thành viên BCĐLN ATTP tỉnh chưa quan tâm, chỉ đạo trong việc phối hợp với Cơ quan thường trực. Một số sơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa thực hành đúng về ATTP theo quy định. Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở tuyến huyện, xã, phường, thị trấn chưa quyết liệt, còn nễ nang nên chưa hạn chế được số cơ sở vi phạm về ATTP.
Nguyên nhân khách quan: Thiếu kinh phí để nâng cấp thiết bị thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
 Để sớm khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nêu trên, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm ATTP góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, năm 2019 Chi cục ATVSTP đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Chủ động nắm bắt tình hình, tích cực tham mưu cho Sở Y tế, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch trên giao.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế dựa vào nhân dân để phát hiện vi phạm ATTP, chế độ khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo ATTP.
Tập huấn, cung cấp tài liệu và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về ATTP cho tuyến huyện trong việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn.
Tập huấn, cập nhật các quy định của pháp luật và kiến thức ATTP cho người quản lý; người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm để được cập nhật kiến thức hàng năm.
Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP; lấy mẫu, kiểm nghiệm phục vụ kiểm tra, hậu kiểm bảo đảm ATTP.
Kiểm soát điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động, lễ hội hiếu hỷ tại địa phương.
Giám sát nguy cơ ô nhiễm các tác nhân gây ngộ độc thực phẩm, gửi mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm về vi sinh, hóa học theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về ATTP hiện hành. Cảnh báo, xử lý kịp thời các sự cố về ATTP.
Điều tra, xử lý kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra; lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm, xét nghiệm tìm nguyên nhân ngộ độc thực phẩm; báo cáo kết quả điều tra theo quy định.
Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp.
Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và hướng dẫn Trung tâm Y tế tuyến huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động truyền thông, thông tin, giáo dục về an toàn thực phẩm cho các đối tượng.
Xây dựng nội dung thông điệp truyền thông; sản xuất, nhân bản các tài liệu truyền thông cho các nhóm đối tượng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và với nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm. Sản xuất sổ tay phổ biến kiến thức về phòng, chống ngộ độc thực phẩm, phát hành các sản phẩm truyền thông.
Xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông.
Tổ chức điều tra cơ sở và điều tra, đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành, tỷ lệ cập nhật kiến thức về ATTP để phục vụ cho công tác quản lý và triển khai công tác truyền thông, thông tin về kiến thức an toàn thực phẩm và ý thức tuân thủ pháp luật cho các nhóm đối tượng là cán bộ quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.
Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019 và năm 2019; Hội nghị về lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động của dự án.
Kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và học tập, trao đổi kinh nghiệm
Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, trong đó triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý tài sản công, quản lý cán bộ, công chức, theo dõi công văn đến, đi nhằm làm cho cơ quan thực sự “công khai, minh bạch, đúng luật, hiệu lực, hiệu quả”.
Thống kê, báo cáo kịp thời, đầy đủ các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh và đề xuất các giải pháp quản lý hữu hiệu./.

Tác giả bài viết: BS.CKI Hoàng Chí Trung - Chi cục trưởng

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
chi cục an toàn thực phẩm kon tum


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 3921

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 360299

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11133749

LIÊN HỆ


Mã chống spam Thay mới