23:51 EST Thứ bảy, 02/12/2023

Trang nhất » Tin Tức » TIN HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh

Thứ ba - 22/11/2016 21:47
Thực hiện Quyết định số 523/QĐ-SYT ngày 31/10/2016 của Giám đốc Sở Y tế về kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 598/KH-CCATVSTP ngày 31/10/2016 về kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh.
Qua kiểm tra hầu hết các cơ sở đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm như: các cơ sở có tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và khám sức khỏe theo quy định, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; có trang thiết bị, bảo quản thực phẩm riêng biệt và có biển tên (kèm theo phụ lục I). Bên cạnh đó một số cơ sở chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh, còn để chung thực phẩm chức năng với thuốc đông dược (kèm theo phụ lục II).
                                                                             Phụ lục I
                                           DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA
                                    THỰC HIỆN TỐT ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ
1 Quầy thuốc số 16 TT ĐăkTô, huyện ĐăkTô
2 Quầy thuốc số 25 TT ĐăkTô, huyện ĐăkTô
3 Nhà thuốc Khánh Hân Số 879, đường Hùng Vương, Huyện Ngọc Hồi
4 Quầy thuốc số 26 TT Pleikần, Huyện Ngọc Hồi
5 Quầy thuốc Hoàng Trung TDP4B, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà
6 Quầy thuốc số 27 Số 452 Hùng Vương, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà
7 Quầy thuốc Hoàng Minh Số 425 Hùng Vương, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà
8 Quầy thuốc số 45 Số 343 Hùng Vương, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà
9 Quầy thuốc Thiện Phú Số 238 Đào Duy Từ, TP Kon Tum
10 Quầy thuốc Quang Minh Số 514 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum
11 Nhà thuốc Tân Hồng Số 550 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum
12 Hiệu thuốc tây Thảo Nguyên Sô 1025 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum
13 CTTNHH Thái Hòa Số 02 Hoàng Văn Thụ, TP. Kon Tum
14 CTCP Dược vật tư Y tế Số 151, đường Bà Triệu, TP. Kon Tum
15 Nhà thuốc Hoàng Oanh TT Đăk Glei, huyện ĐăkGlei

                                                                         Phụ lục II
                                       DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  ĐƯỢC KIỂM TRA
                                        VI PHẠM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
 
TT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ NỘI DUNG VI PHẠM
1 Thuốc tây Quỳnh Số 255 đường Lê Hồng Phong, TP Kon Tum - Thực phẩm chức năng còn để chung với thuốc đông dược.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
2 Nhà thuốc Khánh Linh Số 04 đường Lê Hồng Phong, TP Kon Tum - Chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
3 Hiệu thuốc Thuận Hòa Số 49 đường Lê Hồng Phong, TP Kon Tum - Thực phẩm chức năng còn để chung với thuốc đông dược.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
4 Thuốc tây Tuyết Số 135 đường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum - Thực phẩm chức năng còn để chung với thuốc đông dược.
5 Nhà thuốc Khang Số 404 đường Trần Phú, TP kon Tum - Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
6 Thuốc bắc Vạn Hòa Hưng Số 61A đường Hoàng Văn Thụ,TP Kon Tum - Chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
7 Nhà thuốc Hoàng Diệu Số 558 đường Trần Phú, TP Kon Tum - Chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
- Thực phẩm chức năng còn để chung với thuốc đông dược.
 
8 Nhà thuốc Thủy Giang Đường Hoàng Văn Thụ, TP Kon Tum - Chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
9 Quầy thuốc số 20 Số 18 đường Lê Hồng Phong, huyện Đăk Hà - Chưa có tủ kinh doanh thực phẩm chức năng riêng biệt.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
10 Quầy thuốc số 46 Số 397 đường Hùng Vương, huyện Đăk Hà - Chưa có tủ kinh doanh thực phẩm chức năng riêng biệt.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
11 Quầy thuốc số 15 Số 46  đường 24/4, huyện Đăk Tô - Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
12 Đại lý thuốc tây Dung Khối 3, TT Đăk Tô - Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
13 Thuốc tây Cường Hạnh KP8, TT Đăk Tô Chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
14 Thuốc bắc Thái Hòa TDP2, TT Plei Kan, Ngọc Hồi - Chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
15 Quầy thuốc số 122 TT Plei Kan, Ngọc Hồi - Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
16 Đại lý thuốc tây Thiên Long TDP2, TT Plei Kan, Ngọc Hồi - Chưa có tủ kinh doanh thực phẩm chức năng riêng biệt.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
17 Quầy thuốc số 14 77 Hùng Vương, TT Plei Kan, Ngọc Hồi Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
18 Quầy thuốc số 04 TTTM Ngọc Hồi - Chưa có tủ kinh doanh thực phẩm chức năng riêng biệt.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
19 Đại lý thuốc số 76 Thôn 14A, Đăk Pet, Đăk Glei - Chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
- Chưa có sổ ghi chép thực phẩm để lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm kinh doanh
20 Đại lý thuốc tây Thu Thôn 14B, Đăk Pet, Đăk Glei Chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
21 Đại lý thuốc số 40 Thôn 14B, Đăk Pet, Đăk Glei Chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.
22 Thuốc tây số 184 Thôn 16/5, Đăk Glei Chưa có tủ kinh doanh thực phẩm chức năng riêng biệt.
23 Quầy thuốc số 13 Thôn 16/5, Đăk Glei Chưa có tủ kinh doanh thực phẩm chức năng riêng biệt.

Tác giả bài viết: Phi Nga

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
chi cục an toàn thực phẩm kon tum


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾNTHỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 184

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 179


Hôm nayHôm nay : 24556

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 61683

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12695298

LIÊN HỆ


Mã chống spam Thay mới