LỊCH CÔNG TÁC Tuần thứ 49 từ ngày 07/12/2020 đến ngày 13/12/2020

Thứ Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai 07/12/2020
- 07 giờ: Giao ban đầu tuần.
- 07 giờ 30 phút: Giám sát bảo đảm ATTP tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (Chi cục trưởng và 03 công chức).
Làm việc
Thứ Ba 08/12/2020
- Giám sát bảo đảm ATTP tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (Lãnh đạo Chi cục và 03 công chức).
- Tham dự kiểm tra công tác bảo đảm ATTP cuối năm 2020 tại các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi (Nguyễn Thị Tố Loan)
Làm việc
Thứ Tư 09/12/2020 Giám sát bảo đảm ATTP tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (Lãnh đạo Chi cục và 03 công chức) Làm việc
Thứ Năm 10/12/2020
- Giám sát ATTP tại Nhà hàng Quốc Tuấn, các nhà hàng tiệc cưới và dịch vụ nấu ăn lưu động trên địa bàn huyện Đăk Hà (Chi cục trưởng và 02 công chức)
- 13 giờ 30 phút: Chi cục trưởng dự Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Y tế.
- 16 giờ 30 phút: Chi cục trưởng dự giao ban ngành Y tế tháng 12 năm 2020.
Thứ Sáu 11/12/2020 Giám sát bảo đảm ATTP tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (Lãnh đạo Chi cục và 03 công chức) 14 giờ: Chi cục trưởng, dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế; đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng và tập thể Đảng ủy Sở Y tế năm 2020.
Thứ Bảy 12/12/2020 Giám sát nhà hàng tiệc cưới và dịch vụ nấu ăn lưu động trên địa bàn huyện Sa Thầy (Chi cục trưởng và 02 công chức).  
Chủ Nhật 13/12/2020 Giám sát nhà hàng tiệc cưới và dịch vụ nấu ăn lưu động trên địa bàn thành phố Kon Tum  (Chi cục trưởng và 02 công chức).  

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum