Tuần thứ 01 từ ngày 04/01/2021 đến ngày 10/01/2021

Thứ Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai 04/01/2021
- 07 giờ: Giao ban đầu tuần + Phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật mới.
- 07 giờ 30 phút: Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Chi cục.
- 08 giờ 30 phút: Thẩm định cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
14 giờ: Chi cục trưởng dự Hội nghị Ban Chấp Đảng bộ Sở Y tế mở rộng tháng 01 năm 2021.
Thứ Ba 05/01/2021
- 07 giờ: Họp Chi bộ tháng 01 năm 2021.
- 08 giờ 30 phút: Thẩm định cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 
Thứ Tư 06/01/2021 Kiểm tra liên ngành ATTP tại thành phố Kon Tum  
Thứ Năm 07/01/2021 Kiểm tra liên ngành ATTP tại thành phố Kon Tum  
Thứ Sáu 08/01/2021 Kiểm tra liên ngành ATTP tại huyện Ngọc Hồi  
Thứ Bảy 09/01/2021 Giám sát an toàn thực phẩm đối với dịch vụ tiệc cưới, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn tỉnh.  
Chủ nhật 10/01/2021 Giám sát an toàn thực phẩm đối với dịch vụ tiệc cưới, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn tỉnh.  

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum