Ban hành Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015

Ngày 01/4//2015 Trưởng ban Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 49/KH-BCĐ về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2015 với Chủ đề là “Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”
Kế hoạch cụ thể như sau: Thời gian từ ngày 15/4 đến 15/5/2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Mục tiêu Tháng hành động
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, người lãnh đạo quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với rau, thịt là sản phẩm tiêu dùng hàng ngày.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP rau, thịt và sản phẩm chế biến từ rau, thịt trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP rau, thịt tại các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các chợ đầu mối.
- Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do sử dụng rau, thịt và sản phẩm chế biến từ rau, thịt.
                                                                                                                                                                                                                                  Tải Kế hoạch và phụ lục tại đây

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP