Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Kon Tum